Suomeksi In US English
PDF CREATOR
SARJAKUVAT
JULKAISIJALLE
TEKIJäLLE
UUTISET
YRITYS
YHTEYSTIEDOT
PALAUTE
TIETOJA
Uutiset
< Takaisin
< Kaikki uutiset

Samuli Lintulan Musta Hevonen otettu levitykseen
Julkaistu: 12. heinäkuuta 2011 klo 03:20:30   Muokattu: 31. heinäkuuta 2011 klo 00:00:00

Olem­me ot­ta­neet va­li­koi­miim­me Sam­so­nin eli Sa­mu­li Lin­tu­lan Mus­ta He­vo­nen -sar­ja­ku­van.

Syn­di­kaat­tim­me kaut­ta sar­ja le­vi­ää print­ti­me­dioi­hin lä­hes kaik­kial­le maa­il­maan, muun muas­sa Poh­jois- ja Ete­lä-Ame­rik­kaan se­kä val­tao­saan Eu­roo­pan mais­ta.

Ja­ke­lua­lu­eem­me on ko­ko maa­il­ma seu­raa­vin poik­keuk­sin: Print­ti­ja­ke­lus­ta Suo­meen, Ruot­siin, Nor­jaan, Tans­kaan, Puo­laan, Sak­saan, Vi­roon, Lat­vi­aan ja Liet­tu­aan vas­taa Bulls. Rans­kan­kie­li­sis­tä al­bu­mioi­keuk­sis­ta Rans­kaan, Bel­gi­aan, Luxem­bur­giin, Sveit­siin ja Ka­na­daan vas­taa Kir­si Kin­nu­nen. Di­gi­taa­li­sia oi­keuk­sia myy maa­il­man­laa­jui­ses­ti Uni­ver­sal Uc­lick.

Mus­ta He­vo­nen on saa­ta­vis­sa ar­ki­st­rip­pi­nä 312 kpl/v ja sun­nun­tai­st­rip­pi­nä 52 kpl/v. Sun­nun­tai­st­rip­pi on saa­ta­va­na se­kä kol­mi- et­tä kak­si­ri­vi­se­nä ver­sio­na.

Ar­ki­sar­jan näy­te­st­ri­pit

Kol­mi­ri­vi­set sun­nun­tai­st­ri­pit

Kak­si­ri­vi­set sun­nun­tai­st­ri­pit

Sar­ja­ku­van esit­te­ly

Te­ki­jäe­sit­te­ly

Kirjaudu Julkaisijalle-osioon

Yritys | Ota yhteyttä | Työpaikat

Royal Comics Syndicate
Muotialantie 68 D 28, 33800 Tampere - Finland

Edullinen laskutusohjelma yritykselle Käytämme Nettilasku.fi-laskutusohjelmaa.