Suomeksi In US English
PDF CREATOR
SARJAKUVAT
JULKAISIJALLE
TEKIJäLLE
UUTISET
YRITYS
YHTEYSTIEDOT
PALAUTE
TIETOJA
Uutiset
< Takaisin
< Kaikki uutiset

Amerikanvalloitus alkoi
Julkaistu: 24. toukokuuta 2014 klo 09:20:47   Muokattu: 28. toukokuuta 2014 klo 17:04:09

Pie­ni ka­vion­lii­ke he­vo­sel­le, jät­ti­loik­ka suo­ma­lai­sel­le sar­ja­ku­val­le

22. tou­ko­kuu­ta 2014 en­sim­mäi­nen poh­jois-ame­rik­ka­lai­nen leh­ti aloit­ti Sam­so­nin (Sa­mu­li Lin­tu­lan) Mus­ta He­vo­nen -sar­ja­ku­van jul­kai­se­mi­sen. Ky­sees­sä on The Record-Cou­rier, pie­ni pai­kal­lis­leh­ti Ore­go­nis­sa, Yh­dys­val­lois­sa. Leh­den le­vik­ki on 2000 kpl ja se jul­kai­see sar­ja­ku­vaa ker­ran vii­kos­sa.

Ta­paus on his­to­rial­li­nen, kos­ka ky­sees­sä on sa­mal­la Ro­y­al Co­mics Syn­dica­ten en­sim­mäi­nen sar­ja­ku­va­jul­kai­su Poh­jois-Ame­ri­kas­sa.

Nä­köis­leh­den nu­me­ro

Sar­ja­ku­va­näyt­teet

Kirjaudu Julkaisijalle-osioon

Yritys | Ota yhteyttä | Työpaikat

Royal Comics Syndicate
Muotialantie 68 D 28, 33800 Tampere - Finland

Edullinen laskutusohjelma yritykselle Käytämme Nettilasku.fi-laskutusohjelmaa.